uitgeverijnucleus.nl

Aanvulling

09-12-2015

Aanvulling

Voor Ca-45 zijn in het Handboek Radionucliden de gegevens voor totale-lichaamstelling opgenomen.

Omdat Ca-45 een zuivere bèta-straler is zijn deze gegevens niet relevant. Wél relevant is de urine-uitscheiding. De gegevens hieromtrent zijn ontleend aan de afgeleide van de totale lichaamsactiviteit en de uitscheidingsfractie voor de urine (fu =0,5) uit ICRP-publicatie-10. 

Urine-uitscheidingstempo in Bq/d per Bq eenmalige inname

Tijd (d)      Ingestie (f1=0,3)    Inhalatie (Klasse M)

   1             1,1E-01                   2,3E-01

   2             1,5E-01                   1,9E-01

   3              7,5E-02                  8,0E-02

   5              2,5E-02                  3,0E-02

   7              5,0E-03                  5,0E-03