uitgeverijnucleus.nl

Handboek Radionucliden

 

Het onmisbare Handboek Radionucliden wordt uitgegeven door Uitgeverij Nucleus..

De derde druk is, op een enkele correctie na, gelijk aan de tweede druk. 

 

Het Handboek Radionucliden (ISBN 97890824566-0-8) is te bestellen via nucleus@ziggo.nl.

De prijs is € 102,- inclusief BTW en verzendkosten.

Er zijn kortingen voor grotere aantalen. 

 

Hiernaast staan enkele voorbeelden en een aanvulling op het Handboek Radionucliden.

 

Handboek Radionucliden
Handboek Radionucliden